Happy school

K alternativním přístupům ke vzdělávání se chce obracet stále více lidí. Rodiče dětí se zabývají tím, jak je dítě vychováváno, co se ve školkách a školách děje a pro své potomky chtějí to nejlepší. To, že rodiče mají zájem o své ratolesti, je určitě správně. O alternativních metodách školství je však potřeba si toho hodně přečíst a poté se rozhodnout, jaký přístup vyberete a zda je to opravdu to, co pro své dítě chcete.Co to vlastně je?Alternativních škol je více a každá z nich si zakládá na odlišných přístupech. Jediné, co mají všechny společné, je odlišnost od hlavního proudu standardních šk... [celý článek]

Vydáno: 19. 04. 2019

Alternativní školy jsou u nás i ve světě na vzestupu. Rodiče se zajímají o výchovu svých dětí mnohem intenzivněji, než tomu bylo kdy dříve. Proto se není čemu divit, že vznikají organizace a nové typy a metody vzdělávání pro naše potomky.Co je alternativní a co ne?Alternativní škola je relativně široký pojem, který zahrnuje všechny druhy škol, bez ohledu na to, zda jsou soukromé, státní či veřejné. Jejich společným znakem je fakt, že se nějakým způsobem odlišují či odklání od hlavního vzdělávacího proudu. Tyto odlišnosti mohou spočívat v organizaci výuky, hodnocení výstupů, zahrnují i specifik... [celý článek]

Vydáno: 18. 04. 2019

Jak jsou na tom jiné rozvinuté země, co se týče školství? Myslíte si, že začít povinnou školní docházku v 6 nebo 7 letech je příliš brzy? Podívejte se, jak jsou na tom jinde ve světě.Evropa V Německu je povinná školní docházka od 6 let věku, a trvá většinou 9, někdy 10 let – desátý ročník přitom studenty opravňuje k dokončení středoškolského studia. V Rakousku je to podobné jako u nás, tedy devítiletá školní docházka rozdělená na první a druhý stupeň. Poslední rok si žáci mohou vybrat mezi všeobecným nebo odborným vzděláním. Ve Švýcarsku se vzdělání liší podle kantonů, ve kterém se z... [celý článek]

Vydáno: 18. 04. 2019

Vývoj školství prošel za poslední desetiletí velkými změnami a inovacemi. Jak se proměňuje výchova a náhled na rodičovství, kladou lidé vyšší požadavky na vzdělávání svých potomků. Reakcí na tuto situaci je vznik alternativních typů vzdělávání a to i pro ty nejmenší. Jedním z příkladů toho, že lze děti učit i jinak, jsou mateřské lesní školy. Ušpiněné, ale spokojenéLesní mateřská škola, lidově označováno spíše jako lesní školka. Výuka dětí neprobíhá v budově, ale v přírodě, za jakéhokoliv počasí. Klasicky jsou zde přijímány děti od 3 do 6 let věku, jejich počet je ale menší, než je běžné. Na j... [celý článek]

Vydáno: 16. 04. 2019

Náš školní systém se ve své podstatě nezměnil již mnohé desítky let. Přibyly některé předměty, přibylo papírování učitelům i rodičům, ale základní principy zůstávají stejné. Patříte mezi příznivce klasického školství, nebo je již po platné době? Domácí úkoly V současné době se vede jedna z největších polemik ohledně domácích úkolů. Děti dřívější generace rozhodně neměly toliké možnosti v oblasti vzdělávání a koníčků po škole, a proto měly více času na plnění domácích úkolů. Dnešní děti sotva přijedou ze zájmových činností, musí opět zasednout ke školní látce, a volný čas potřebn... [celý článek]

Vydáno: 16. 04. 2019

Každý z nás si školou prošel (někteří jsou stále ještě v procesu vzdělávání), protože v České republice je školní docházka (alespoň ta základní) povinná. Jak to ale vlastně se systémem školství u nás je? Základní rozdělení Nosným pilířem celého systému jsou tři hlavní oblasti, z nichž s ne každou se všichni setkáme: Primární: Jedná se o základní školní docházku, která je povinná pro každé dítě (zpravidla) ve věku 6 – 15 let. Může být uskutečněna na některém typu základní školy, případně může dítě od 6. třídy navštěvovat osmileté gymnázium. To lze navštěvovat i od 8. třídy ... [celý článek]

Vydáno: 15. 04. 2019