Happy school

Happy school

Vzdělávání dětí v přírodě

Vývoj školství prošel za poslední desetiletí velkými změnami a inovacemi. Jak se proměňuje výchova a náhled na rodičovství, kladou lidé vyšší požadavky na vzdělávání svých potomků. Reakcí na tuto situaci je vznik alternativních typů vzdělávání a to i pro ty nejmenší. Jedním z příkladů toho, že lze děti učit i jinak, jsou mateřské lesní školy.

Ušpiněné, ale spokojené

Lesní mateřská škola, lidově označováno spíše jako lesní školka. Výuka dětí neprobíhá v budově, ale v přírodě, za jakéhokoliv počasí. Klasicky jsou zde přijímány děti od 3 do 6 let věku, jejich počet je ale menší, než je běžné. Na jednoho učitele může připadat maximálně 8 dětí. Propagátoři této alternativy tvrdí, že neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení. Základním kamenem je vybudovat u dětí pozitivní vztah k přírodě už od raného věku. Důraz je kladen na vzájemnou důvěru, poznávání, souznění s živými organismy, hru a přímé zkušenosti.

Vzhůru do Dánska

Ella Flatau z dánského Sollerodu je považována za zakladatelku první LMŠ na světě. Odtud už stačil jen kousek a tento trend se začal šířit do celé Skandinávie a později i do Evropy. V České republice proběhlo pilotní testování tohoto alternativního vzdělávání mezi lety 2010 až 2012 a poté bylo v zákoně uvedeno na stejnou úroveň jako běžné mateřské školy.

Pozitivní účinky pobytu v přírodě na děti

  • Rozvoj: U dětí navštěvujících Lesní mateřské školy dochází k lepšímu rozvoji hrubé motoriky a kreativity. Budují si také vzájemnou důvěru a mají mnohem lepší znalosti přírody a světa kolem nás.
  • Menší nemocnost: Pobyty v přírodě posilují imunitní systém, proto se děti lépe vyhýbají nemocem a nákazám.
  • Pozitiva u ADHD a ADD: Děti, které trpí na poruchy pozornosti a hyperaktivity, se dokáží v přírodě mnohem lépe koncentrovat. Některé studie dokonce prokázaly, že u dětí vzdělávaných venku dochází ke zmírňování symptomů těchto poruch.

Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Předešlý článek Další článek