Happy school

Happy school

Vzdělání v České republice

Každý z nás si školou prošel (někteří jsou stále ještě v procesu vzdělávání), protože v České republice je školní docházka (alespoň ta základní) povinná. Jak to ale vlastně se systémem školství u nás je?

Základní rozdělení

Nosným pilířem celého systému jsou tři hlavní oblasti, z nichž s ne každou se všichni setkáme:
  • Primární: Jedná se o základní školní docházku, která je povinná pro každé dítě (zpravidla) ve věku 6 – 15 let. Může být uskutečněna na některém typu základní školy, případně může dítě od 6. třídy navštěvovat osmileté gymnázium. To lze navštěvovat i od 8. třídy a jedná se pak o gymnázium šestileté.
  • Sekundární: Studium v délce 2, 3 nebo 4 let navazuje na primární vzdělávání a je poskytováno středními školami, gymnázii, středními odbornými školami či středními odbornými učilišti. Zakončeno bývá výučním listem nebo maturitou.
  • Terciární: Absolventi maturitních oborů mohou nastoupit na konzervatoř, vyšší odbornou školu nebo vysokou školu, kde mohou ve věku od 19 do 26 let zvyšovat svou kvalifikaci ve zvoleném oboru. Dosažené vzdělání se pak rozděluje na tři typy: bakalářské, magisterské a doktorské.

Učit se, učit se, učit se!

Věděli jste, že bakalářský studijní program nedokončí téměř polovina studentů, kteří na něj nastoupí, a více než polovina studentů nedokončí doktorský typ studia?201904 I přesto je v České republice více než 10 % vysokoškolsky vzdělaných občanů, nejvíce jich samozřejmě žije ve větších městech.

Připlatit si za vzdělání

Vysoké školy u nás jsou veřejné, státní a soukromé. Na posledně jmenovaných je zpravidla vysoké školné, na které nedosáhne každý, mělo by se však jednat o prvotřídní obory a ceněné vzdělání. Jestli tomu tak ve skutečnosti je ale nechme na jiných. Nejstarší a nejvěhlasnější vysokou školou u nás je Univerzita Karlova v Praze, jež byla založena v roce 1348 a je nejstarším vysokým učením ve střední Evropě.
Vložte komentář


Jméno (požadováno)


Příspěvek (požadováno)
Další článek